Poslanstvo

Pomagati podjetjem v težavah in poiskati nove, uravnotežene rešitve za stabilno finančno poslovno uspešnost podjetja v prihodnosti. Oseben pristop pri nudenju storitev za popolnost in obojestransko zadovoljstvo.

Vizija

Ne boj se ničesar in že danes začni ustvarjati nove rešitve za boljši jutri. Razvili se bomo v najboljše finančno svetovalno podjetje s poudarkom na močni etiki.

Kdo smo in kaj delamo?

CS Consulting je finančno svetovalno podjetje, ki strankam pomaga z različnimi finančnimi storitvami, kot so vrednotenja, prestrukturiranje, transakcije in druge storitve podjetniškega financiranja.

Kot nišni ponudnik finančnih rešitev se osredotočamo na srednje velika podjetja, tako da vzpostavimo dober odnos s strankami in pridobimo njihovo zaupanje, da lahko izpolnimo njihove zahteve.

Kako to dosežemo?

Ustanovitelji podjetja CS Consulting so se odločili, da ponudijo finančne storitve na trgu in pridobijo zadovoljne in srečne stranke, ki nam dajejo voljo in motivacijo, da premagujemo svoje meje. Nenehno iščemo nove načine sodelovanja s svojimi strankami, da postavljamo nove standarde pri izvedbi projektov. Naše osnovne vrednote so integriteta, spoštovanje, zaupanje, iskrena komunikacija in sodelovanje. V ekipo zato sprejemamo strokovnjake, ki zastopajo enake vrednote, in si medsebojno pomagamo, da postanemo močna in srečna ekipa ljudi, ki podpira naše stranke.

Naša metodologija

1
2
3
4
5
1

Tekom podrobnih razgovorov s stranko CS Consulting identificira glavne strankine probleme oziroma izzive ter potrdi razumevanje strankine trenutne situacije.

2

Po identifikaciji glavnih problemov postavimo želene cilje, pripravimo plan aktivnosti ter časovni okvir izvedbe. V pripravljalni fazi določimo vrste analiz ter pristope, katere bomo uporabili za dosego ciljev.

3

Tekom analize iščemo dejstva ter razloge za trenutno situacijo. To vključuje pregled preteklega poslovanja (prodaja, proizvodnja, stroški, kupci, strategija), tržno in gospodarsko analizo, analizo konkurenčnega okolja ter strateško analizo. Vse navedeno služi kot osnova za pripravo možnih scenarijev.

4

Po izvedbi temeljite analize se osredotočimo na pripravo več scenarijev, ki bi vplivali na pozitivno razrešitev problemov. Za vsak scenarij predvidimo možnosti za njegovo izvedbo in implementacijo, pri čemer upoštevamo vse deležnike.

5

Končni rezultat procesa je izbor najugodnejšega scenarija, ki pomeni rešitev identificiranega problema. Stranki pripravimo pisno poročilo ter ji predstavimo končne ugotovitve, ki vključujejo tudi vse aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo najugodnejše rešitve.

Ekipa

Svetovalci pri CS Consulting združujejo močno etiko in odlične spretnosti. Vsi člani naše ekipe so opravili obsežen program CSC za mentorje in mentorirance, kar jim omogoča, da izpolnijo vaše zahteve.

Mitja Slevec

Mitja Slevec

Svetovalec in ustanovitelj

Pooblaščeni ocenjevalec (Slovenski inštitut za revizijo)

Mitja je direktor podjetja in zaupanja vreden svetovalec, ki s svojim naprednim razmišljanjem rad raziskuje nove načine premikanja mej pri projektih.

Svojo poklicno pot je začel v podjetju BDO, petem največjem svetovalnem podjetju na svetu, nadaljeval pa jo je v skupini štirih vodilnih podjetij v računovodski in svetovalni industriji na svetu (Big 4). Je strokovnjak za neodvisne preglede poslovanja, finančno prestrukturiranje (insolventno pravo), vrednotenja podjetij, skrbni pregled in poslovne načrte.

Andrej Cerk

Andrej Cerk

Svetovalec in ustanovitelj

Andrej je direktor podjetja in zelo zavzet človek, ki je izjemno predan svojim ciljem in vam bo stal ob strani vse do konca. Svojo poklicno pot je začel leta 2007 v enem od štirih vodilnih podjetij v računovodski in svetovalni industriji na svetu (Big 4). Do septembra 2009 je večinoma sodeloval pri vrednotenjih podjetij in projektih skrbnega pregleda, nato pa se je posvetil predvsem prestrukturiranju. Kot partner v podjetju CS Consulting je odgovoren za projekte skrbnega pregleda, vrednotenja podjetij, neodvisnih pregledov poslovanja in storitev nadzora.

Marko Klobas

Marko Klobas

Svetovalec

Marko je partner in svetovalec. Rad sprejema nove izzive, pri katerih pride v ospredje njegova odločnost in strast do dela. Svojo poklicno pot je začel v skupini štirih vodilnih podjetij na področju računovodstva in financ na svetu (Big 4) kot pomočnik revizorja na projektih finančnih ustanov, kasneje pa je delal v oddelku za finančne svetovalne storitve, kjer se je posvečal finančnemu prestrukturiranju, vrednotenjem, skrbnemu pregledu ter združitvam in prevzemom. Je strokovnjak za skrbne preglede in vrednotenja ter se osredotoča na združitve in prevzeme.

Andrej Dolenc

Andrej Dolenc

Svetovalec

Andrej je finančni svetovalec. K projektom prispeva s svojo široko razgledanostjo in razsodnostjo, njegov ekipni duh pa je nepogrešljiv. Svojo poklicno pot je začel v svetovalnem podjetju P&S Capital, kasneje pa se je pridružil skupini štirih vodilnih podjetij v računovodski in svetovalni industriji na svetu (Big 4). Pri svojem delu se večinoma posveča vrednotenjem podjetij, finančnim analizam, skrbnemu pregledu in finančnemu prestrukturiranju. Je strokovnjak za vrednotenja in podjetniško financiranje s poudarkom na storitvah nadzora.