Prestrukturiranje

Namen finančnega prestrukturiranja je rešiti težave podjetja z likvidnostjo in plačilno sposobnostjo. Svojo neodvisno pomoč nudimo podjetjem v težavah, ki potrebujejo prestrukturiranje dolgov, refinanciranje ali se soočajo s prisilno poravnavo, stečajem ali likvidacijo. Možnosti prestrukturiranja vključujejo sporazumne in nesporazumne možnosti. Specializirani smo za sodno in izvensodno finančno prestrukturiranje. Naša glavna področja prestrukturiranja vključujejo:

  • Postopki prisilne poravnave Pomagamo vam lahko s celovitim projektom prestrukturiranja, ki vključuje vodenje projekta, pripravo načrta finančnega prestrukturiranja, rešitve za pravne težave in pripravo uradnega mnenja v zvezi z načrtom finančnega prestrukturiranja.
  • Izvensodno finančno prestrukturiranje Ta storitev vključuje pogovore z vsemi deležniki, vključno z bankami, lastniki in vodstvom. Pripravimo načrt finančnega prestrukturiranja in predlog prestrukturiranja, o katerem razpravljajo in ga odobrijo vse strani.